STOFTEST - FOR VIDEN OG SIKKERHED

Vi ved, at der er mange mennesker i Danmark der bruger stoffer. Vi ved også, at det ind i mellem går galt, at stoffet ikke altid er, hvad brugere tror det er, og i værste fald får en overdosis eller forgiftning.

Derfor vil vi på forsøgsbasis give folk der bruger stoffer, muligheden for at få testet deres stof og på den måde undersøge, om det kan bidrage til at skabe et mere sikkert natteliv og forebygge ulykker og forgiftninger.

Stoftest Danmark gennemføres efter engelsk forbillede, hvor organisationen The Loop siden 2016 har haft mobile stoftestenheder tilstede i nattelivet og på festivaler. De tester stof, rådgiver og kommunikerer alarmer og advarsler til et stort antal mennesker der bruger stof. På sigt er det også vores ambition at dele resultater med offentligheden og myndigheder.

HVORDAN FOREGÅR DET

Konkret foregår stoftest ved, at de, der har købt stoffet, møder op på et testcenter. Her afleverer de en prøve af deres stof, der bliver analyseret. Testen kan identificere kendte skadelige stoffer, men kan ikke sige, at et stof er sikkert, idet der kan være ukendte substanser udover det. Prøvesvaret får brugerne mundtligt overleveret af frivilligt personale i testcenteret – sammen med råd og vejledning om, hvordan de kan forholde sig til resultatet.

Stofkøbere planlægger at indtage det stof, som de har anskaffet sig. Ved at gennemføre stoftest har vi en unik mulighed for at have en fordomsfri samtale med stofbrugere om deres planlagte indtag. Samtalen tager udgangspunkt i testresultatet. Indeholder stofprøven rent faktisk det stof som brugeren forventer eller er der tilsat andre stoffer eller kemikalier? Hvilke forholdsregler skal brugeren tage og hvilke faresignaler ved stofindtaget skal brugeren være opmærksom på?

Målet er at forebygge skader, overdosisdødsfald og at reducere antallet af mennesker, der tager stoffer.
Der er et stort potentiale i at undersøge om stoftest i nattelivet kan bidrage til at skabe et tryggere og mere ansvarligt natteliv og nedbringe antallet af ulykker. Derfor undersøger vi løbende resultaterne af indsatsen og evaluerer på disse. Det er endnu ikke i tilstrækkeligt omfang undersøgt hvorvidt stoftest kan have en legitimerende effekt på stofbrug. Derfor vil den løbende evaluering have særligt fokus på dette

HVEM STÅR BAG?

Stoftest Danmark ligger i regi af ILLEGAL! Magasin og Foreningen MINORITET i samarbejde med Antidote Danmark

En lang række folk er med til at opstarte og kvalificere Stoftest Danmark:

Kasper Iversen
Overlæge og professor i akutmedicin

Kim Gosmer
Medicinalkemiker

Kristoffer Bramsen
Direktør Pumpehuset

Filip Soos
Jurist

Emil Kiørboe
Advokat

Emma Kristensen
Sygeplejeske

Lars Gadegaard Hansen
Journalist og webudvikler

Michael Lodberg Olsen
Social Iværksætter

FAKTA OM STOFTEST

Forsøg fra Portugal viser, at et overvejende flertal af de, der testede deres stoffer, og fik et resultat der ikke var det, de regnede med, undlod at tage stoffet. Det peger på, at stoftest i nattelivet kan hjælpe brugerne til at forholde sig til det, de tager og træffe oplyste valg.

I København har stofindtagelsesrummet Skyen og siden H17 testet stofbrugeres stof siden 2017 med et skadesreducerende udgangspunkt.

Stoftest er udbredt og testet af i flere europæiske lande; Holland, Portugal, England, Spanien.

Stoftest bliver ofte koblet til en legitimering af stoffer og bekymring for, at det vil føre til et øget stofbrug – særligt blandt unge. I et litteraturstudie konkluderer Center for Rusmiddelforskning, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger tilstrækkelig viden om positive og negative effekter af stoftest i nattelivet. Det samme vurderer Sundhedsstyrelsen.

Et studie fra Tyskland viser, at en overvejende del af de, der bruger stoffer i nattelivet, stiller sig positivt overfor muligheden for at få deres stof testet inden indtag.

 

Kilder:
Evaluation of a drug checking service at a large scale electronic music festival in Portugal, International Drug Research Journal, 2019.
Litteraturgennemgang om stoftest i nattelivet – metoder, services og effekter. Center for Rusmiddelforskning, 2019.
Sundhedsstyrelsens vurdering af stoftest i nattelivet, SST 2018.
Drug Checking and Its Potential Impact on Substance Use. European Addiction Research, 2021.